Elmúltál már 18 éves?

Oldalunkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.

Igen és elfogadom a sütiket. Nem

ÁSZF

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 Landorné Nagy Edit ev., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen szabályzat célja, hogy Landorné Nagy Edit ev. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és papír alapú feldolgozása során (adatvédelem).

Landorné Nagy Edit ev. tiszteletben tartja a www.matrabor.hu webáruház ügyfeleinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az Ügyfél, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Adatkezelés célja

Landorné Nagy Edit ev. a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.Landorné Nagy Edit ev. a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

Adatkezelés jogalapja

Landorné Nagy Edit ev. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, Illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Az adatkezelő megnevezése

Név:                                      Landorné Nagy Edit ev.

Székhely:                               3200 Gyöngyös Szív Utca 5 

Levelezési cím: 3232 Mátrafüred Parádi út 8 

Adószám:                               61616697-2-30

E-mail cím                            bofesor@gmail.com

Telefonszám:                         06302070453

 

Adatkezelés Időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt az Ügyfél bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva, vagy a regisztrációt a Landorné Nagy Edit ev. törli, amennyiben az Ügyfél erre vonatkozó kérelmét e-mailben vagy postai úton elküldi. Landorné Nagy Edit ev. a regisztrációt, és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli. Amennyiben az Ügyfél saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a Landorné Nagy Edit ev. rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a más jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

 

Kezelt adatok köre

 Technikai adatok

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák az Ügyfél IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL- jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Ügyfél nem, csak a Landorné Nagy Edit ev. fér hozzá. A fenti információkat a Landorné Nagy Edit ev. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használhatja fel.

Regisztráció

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Saját e-mail cím
 • Jelszó
 • Cégnév
 • Adószám
 • Kapcsolattartó neve
 • Vezeték és keresztnév
 • Szállítási adatok
 • Számlázási adatok (ha az nem egyezik a szállítási adatokkal)
 • Telefonszám

 

Regisztráció folyamata:

 1. adatok megadása
 2. az ügyfél által megadott e-mail címre, a weboldal küld egy levelet megerősítő linkkel, amellyel igazolja, hogy Ő regisztrált és rendelkezik az e-mail címmel
 3. adószám ellenőrzés; annak érdekében, hogy céges ügyfél regisztrált-e
 4. valós adatok esetén, elfogadásról e-mailban kap értesítést / valótlan adatok vagy magánszemély esetén e-mailban elutasításra kerül / valós céges adatok, de hibás adószám esetén, e-mailban kérjük az új regisztrációt, helyes adatokkal

Cookie (Sütik)

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Landorné Nagy Edit ev. honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ügyfél részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a honlap egyes részeinek letöltésekor cookie- k kerülnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén, melyek a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Ügyfél a Landorné Nagy Edit ev. nem kap értesítést.

A Landorné Nagy Edit ev. kétféle cookie-t használ:

 

 1. Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookle-k arra szolgálnak, hogy a Landorné Nagy Edit ev. honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

 1. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-k is használ a Landorné Nagy Edit ev. a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookle-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek Időtartama attól függ, hogy az Ügyfél az internetes böngészőjében milyen beállítást

 

 • A cookie-k az Ügyfél személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.
 • A fenti Információkat a Landorné Nagy Edit ev. kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében használja
 • A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben;
  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírust.

 

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a Landorné Nagy Edit ev. illetve a Landorné Nagy Edit ev. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő Informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Landorné Nagy Edit ev. adatfeldolgozót (pl. szállító, könyvelő) vehet igénybe.

 

Adatfeldolgozás

A Landorné Nagy Edit ev. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) és a cég működése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik aLandorné Nagy Edit ev. -val kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzik. Csak és kizárólag a Landorné Nagy Edit ev. által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására. Ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel az Ügyfél által megadott adatokat.

A  Landorné Nagy Edit ev. a megrendelések kiszállítása érdekében az alábbi szállító cégekkel dolgozik:

 • Adatkezelő megnevezése:                    DPD Hungária Kft. (a továbbiakban: DPD Társaság vagy adatkezelő) 

  Adatkezelő cégjegyzékszáma:             Cg.01-09-888141

  Adatkezelő adószáma:                        13034283-2-42.

  Adatkezelő székhelye:                        1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép.

  Adatkezelő e-elérhetősége:                 dpd@dpd.hu

  Adatkezelő képviselője:                      Czifrik Szabolcs (ügyvezető)

  Adatvédelmi tisztviselő:                      Dr. Soltész Gergő

  Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  adatkezeles@dpd.hu

Landorné Nagy Edit ev. a weboldal és az informatikai rendszer üzemeltetéséhez az alábbi partnerekkel dolgozik:

Weboldal és levelező szerver üzemeltetése:

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adószám: 23495919-2-41
 • EU-s közösségi adószám: HU23495919
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314
 • Bankszámlaszám: 10701049-49390807-51100005 (CIB Bank Zrt.)
 • IBAN bankszámlaszám: HU83-1070-1049-4939-0807-5110-0005
 • SWIFT kód: CIBHHUHB
 •  

Rendszergazda:

 • Név: Landorné Nagy Edit ev.
 • Cím: 3232 Mátrafüred Parádi Út 8
 • Adószám: 61616697-2-30
 • E-mail cím: info@com

A Landorné Nagy Edit ev. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni.

 

Adatbiztonság

Landorné Nagy Edit ev. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Ügyfelek által a honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Ügyfél jogok és jogérvényesítési lehetőségek Tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Landorné Nagy Edit ev. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Amennyiben az Ügyfél kéri,Landorné Nagy Edit ev. tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó, a Landorné Nagy Edit ev. által kezeit adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Landorné Nagy Edit ev. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, iIletve észrevétellel a Landorné Nagy Edit ev. munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

 • Telefon: +36302070453
 • E-mail: bufesor@gmail.com
 • Levelezési cím: 3232 Mátrafüred Parádi Út 8.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Landorné Nagy Edit ev. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Landorné Nagy Edit ev. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Ügyfél kérheti továbbá az adatai zárolását. Landorné Nagy Edit ev. zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelést cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha Landorné Nagy Edit ev. az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés Iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Landorné Nagy Edit ev. a tiltakozást a kérelem benyújtásitól számított legrövidebb Időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakoroltatja;

 • Név: Landorné Nagy Edit ev.
 • Levelezési cím: 3232 Mátrafüred Parádi út 8.
 • E-mail: bufesor@gmail.com

Az Ügyfél az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu ) fordulhat.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, Landorné Nagy Edit ev. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére.Landorné Nagy Edit ev. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Közösségi oldalak

Landorné Nagy Edit ev. az alábbi közösségi oldalakon kezel saját csatornákat:

A közösségi oldalak használata során a Landorné Nagy Edit ev. felhasználói és látogatói adatokat (pl. IP cím) nem rögzít. A közösségi oldalak kódolása, technikai üzemeltetése Landorné Nagy Edit ev.-től független, külső szerverről érkező, és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

A felhasználó által a közösségi oldalakon megadott adatokért a Landorné Nagy Edit ev.. semmilyen felelősséget nem vállal, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Landorné Nagy Edit ev. saját Facebook oldalát a Landorné Nagy Edit ev. belső munkatársai kezelik. Landorné Nagy Edit ev. munkatársai a felhasználók nyilvánosan elérhető adatait sem használhatják fel, illetve nem rögzíthetik azokat.

 

Mátrai borkereskedés facebook oldalát üzemelteti: 

 • Név: Landorné Nagy Edit ev.
 • Cím: 3232 Mátrafüred Parádi Út 8
 • Adószám: 61616697-2-30
 • E-mail cím: bufesor@gmail.com

Az egyes közösségi oldalak adatvédelmi szabályzatait a felhasználó az adott közösségi oldal üzemeltetőjétől kérheti ki, amennyiben az az oldalon nem található.
Landorné Nagy Edit ev. kizárólag a munkatársai és a megbízott vállalkozóik által megírt (“megosztott”) szöveges, képi és videó tartalmakért vállal felelősséget.
Landorné Nagy Edit ev. a közösségi oldalakat kizárólag promóciós és marketingcélra használja.

 

Egyéb rendelkezések

Landorné Nagy Edit ev. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Landorné Nagy Edit ev. a regisztráció során neki megadott személyes adatokat ellenőrzi. Az Ügyfél az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e- mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Ügyfél a honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Landorné Nagy Edit ev. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Landorné Nagy Edit ev. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Landorné Nagy Edit ev. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját törölni; ebben az esetben a Landorné Nagy Edit ev. az Ügyfelet a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Kérdés esetén fordulj hozzánk!

Telefon: +36 30 3201062

Menü

Elérhetőségek

 • Cím: 3234 Mátrafüred Parádi Út 8 (Mátrafüredi Büfésor)
 • Tel: +36 30 3201062
készítette: webout.hu